DĖL VISUOTINIO MAFF NARIŲ SUSIRINKIMO

2018 26 kovo

Informuojame, kad MAFF visuotinis narių susirinkimas vyks 2018 m. balandžio mėn. 27 d.

16 val., adresu Kęstučio g. 4, Marijampolė (ChinaTown  restorano patalpose).

MAFF narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. MAFF valdybos veiklos ataskaita už 2017 m.;
  2. MAFF finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  3. MAFF stojamojo mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymas;
  4. MAFF nario mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymas;
  5.  Einamieji veiklos klausimai.

MAFF vyk. Direktorė Stela Omilevičienė