MAFF pranešimas dėl Eilinio visuotinio narių susirinkimo organizavimo

2021 10 kovo

Informuojame, jog 2021 m. kovo 9 d., įvyko Marijampolės apskrities
futbolo federacijos (toliau – MAFF) valdybos posėdis, kurio metu buvo nuspręsta
Eilinį rinkiminį visuotinį narių susirinkimą organizuoti BALANDŽIO 20 d.
(antradienį), 16.00 val., MAFF būstinėje (Marijampolė, V.Kudirkos g. 2).
Susirinkimo organizavimo forma (gyvai ar hibridiniu būdu), atsižvelgiant į LR
Vyriausybės priimtus nutarimus dėl žmonių susibūrimų ribojimų, susijusių su
COVID-19 pandemija, bus paskelbti vėliau.
DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;
2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
3. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
4. 2020 m. MAFF veiklos ataskaitos tvirtinimas;
5. 2020 m. MAFF finansinės ataskaitos tvirtinimas;
6. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
7. MAFF prezidento rinkimai;
8. MAFF valdybos narių rinkimai;
9. Kiti klausimai.